Det er gøy å jobbe med barn, og det er enda morsommere å jobbe med barn i en Steinerbarnehage. Som barnehagelærer i en Steinerbarnehagen bidrar du med å gi barn gode verdier fra tidlig alder, og hjelper dem med å forstå sammenhenger i naturen, finne sin egen vei og mestre egne personlige utfordringer fra tidlig alder.

Les mer om Steinerpedagogisk barnehagelærerutdanning her.

Mindre skjerm – mer natur

Det blir færre og færre barn med skrubbsår på knærne. Å utforske, snuble og klatre i trær er viktig for et barns utvikling. Forskning viser at barn helt ned i barnehagealderen er avhengig av tid foran en skjerm, og kan føre til både atferdsvansker, søvnproblemer og fysiske plager ved overdreven bruk. Derfor er det desto viktigere å gi barn positive opplevelser utendørs og i naturen. Som barnehagelærer har du mulighet til å påvirke barn positivt til å ville være ute og utforske verden. Steinerbarnehagene har områder som de besøker for hver årstid, slik at barna får se, lukte og oppleve forskjellene og endringene som skjer fra årstid til årstid på samme sted. I Steinerbarnehagen stimulerer vi barna og får de til å stille spørsmål om det de opplever.

Bærekraftig og miljøvennlig barnehagedrift

Steinerpedagogikken baserer seg på nærhet til naturen, fokus på sammenhenger og helhetlig læring gjennom erfaringer. I Steinerbarnehagene, i likhet med Steinerskolen og Steinerhøyskolen, har vi alltid fokus rettet mot å drive en bærekraftig virksomhet. Maten som serveres er i stor grad økologisk, og ofte fra egne grønnsakshager når sesongen tillater det. Vi ønsker at barna skal oppleve læring gjennom opplevelser og erfaringer. Som barnehagelærer i Steinerbarnehagen får du muligheten til å bidra til barns læring og utvikling gjennom en helhetlig pedagogikk som ivaretar det legemlige, sjelelige og åndelige ved barnet. 

Lær barna hvor alt kommer fra

Steinerpedagogikken fokuserer på sammenhengen mellom både de materielle og de spirituelle aspektene ved tilværelsen, og henter inspirasjon fra antroposofiens helhetstenkning om human og økologisk etikk. I Steinerbarnehagene er det ryddig fordi noen har ryddet. Det er ikke løv på bakken fordi noen har rakt det opp, og det er suppe på bordet fordi noen har lagd suppe. Dette gir verdifull innsikt for barna om at ingenting skjer av seg selv, og at alt alltid kommer fra noe eller noen. Lekene som brukes i Steinerbarnehagene er lagd av ressurser som vi finner i naturen.

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å ta barnehagelærerutdanningen på Steinerhøyskolen? Her kan du lese om vår student Guros erfaringer fra studiene.

Har du lyst til å være en trygg, inspirerende og person i små barns hverdag? Søk på Steinerhøyskolens 3-årige barnehagelærerutdanning, bachelor i pedagogikk.