På Steinerhøyskolen finner du et spennende pedagogisk utdanningstilbud. Går du med tanker om å studere til å bli grunnlærer eller barnehagelærer, og ønsker å gjøre dette på en fri og levende måte? Da kan Steinerhøyskolen være noe for deg. Her får du en unik, inspirerende og praktisk utdannelse. Vi holder til sentralt i Oslo.

Utdanning med steinerpedagogikk som grunnlag

Steinerpedagogikk ligger som grunnlag for alle utdanningene på Steinerhøyskolen. Vi ønsker å utvikle våre studenter som tenkende og selvstendige individer. Vi har et stort fokus på kunst og emosjonelle ferdigheter, samtidig som vi oppfordrer den enkelte student til å bruke sine evner på en meningsfull måte.

Frihetsprinsippet står sterkt hos oss. Vi tror på at læring og kunnskapsformidling best skjer når den enkelte får bruke sine evner på en fri måte. Slik skiller steinerskolene og steinerbarnehagene seg fra de offentlige skoler og barnehager, der det pedagogiske systemet er mer basert på målstyring og den enkeltes handlingsrom kan virke snevrere. Vi ønsker å skape et miljø der våre studenter føler at læring kommer naturlig, og at de så viderefører dette til sine klasserom og barnehager.

Hva kan jeg studere på Steinerhøyskolen?

På Steinerhøyskolen tilbyr vi 3-årig barnehagelærer- og lærerutdanning, samt bachelor i sosialpedagogikk. Vi tilbyr også et erfaringsbasert og internasjonalt masterstudium som gjennomføres i form av intensive studiesamlinger, og derfor kan kombineres med arbeid.

Praktisk tilnærming

Vi ønsker å gi våre studenter praktisk erfaring. Sammenlignet med mange andre lærer- og barnehagelærerutdanninger består studietiden av mye tid ute i praksis. Det er svært verdifullt at studentene får tilbringe tid med barna i henholdsvis barnehager og på skoler, og på denne måten utvikle en selvstendig tilnærming til steinerpedagogikken.

Godt studiemiljø og tett oppfølging

Steinerhøyskolen er en liten høyskole, noe som gir et tett og godt studiemiljø. Våre studenter får et nært forhold til sine medstudenter på tvers av ulike studieretninger. At vi har mindre klasser muliggjør også tett oppfølging fra lærerstaben.

Muligheter for praksis i utlandet

Praksisperiodene gjennomfører du hos steinerskoler eller steinerbarnehager. Under den lengste praksisperioden har du muligheten til å reise til utlandet for å gjennomføre oppholdet der. Vi har utvekslingsavtaler med steinerskoler og -barnehager over hele verden.

Gode jobbmuligheter

Etter fullført bachelor på lærerutdanningene, kan du jobbe i steinerskoler eller steinerbarnehager over hele verden. Behovet for steinerpedagoger er stort, og du vil derfor ha svært gode jobbmuligheter etter fullførte studier.

Ta studiene på deltid

Steinerhøyskolen tilbyr også muligheten for å ta barnehagelærerstudiet på deltid. Du fullfører da bachelorgraden på fire år, samtidig som du jobber i en steinerbarnehage. På denne måten får du svært gode muligheter til å bruke det du lærer under studiene i praksis. Dette er også en god løsning for dem som allerede er ute i jobb, og samtidig ønsker å utdanne seg til steinerpedagog.

Fokus på miljø og økologi

Vi har fokus på miljø og bærekraft og har en økologisk profil. Kantinen på skolen er Debio-sertifisert, og serverer i hovedsak vegetarmat.

Lurer du på om studier på Steinerhøyskolen kan passe for deg? Kontakt oss gjerne for mer informasjon.