Balansekunst – Felleslærerstevnet 2016

Årets Felleslærerstvne ble arrangert av Steinerskolen i Bærum, Steinerskoleforbundet og Steinerhøyskolen og gikk av stabelen 27. – 29. oktober. Stevnet bestod av tre deler:

  1. Konferansen «The Beautiful Risk of Education», torsdag 27. oktober, kl. 09.30 – 15.00 i Staffeldts gate 4, Oslo. Konferansen var åpen og ble arrangert av HiOA og Steinerhøyskolen
  2. Steinerskolenes nasjonale lærerstevne som foregikk på Steinerskolen i Bærum, fra torsdag 27. oktober kl. 16.30 – 21.00  og fredag 28. oktober fra kl. 09.00 til langt på kveld
  3. Klassemøter, fagmøter og arbeidsgrupper – En vei å gå!, lørdag 29.oktober fra kl. 10.00 – 14.30

 

Eksempelets makt

Konferansens hovedtaler var Gert Biesta som er professor ved universitet i Luxembourg og er en sentral forsker innenfor feltet pedagogisk filosofi.

– Studentene må få innblikk i hva læring handler om og hvorfor man lærer, sier Biesta. – Lærerutdanningen skal kvalifisere faglig, sosialisere inn i eksisterende tradisjoner og berøre studenten, få studenten til å reflektere over hvordan han er.

– Studentene vil se på oss og hvordan vi utfører undervisningen, hvordan vi snakker og klasserommene vi bruker. Vi må være opptatt av hva vi gjør og når vi gjør det. Studentene trenger erfaring i de konkrete og gode eksempler.

– Dette bør inn i lærerutdanningen fra første dag og studentene må møte og lese om gode og dårlige lærereksempler. Målet er at de skal kunne bruke sin dømmekraft til å vite hva som skal gjøres når ulike situasjoner oppstår der og da. Samtidig skal de få et grunnlag for fremtidens skole.

Biesta er opptatt av at elevene skal vokse opp og bli voksne. Som lærere må man hele tiden spørre seg om hva som vil hjelpe elevene til å leve et mer voksent liv og hva som vil hindre dem.

– Fag er ikke bare kunnskaper, men også hvordan vi engasjerer oss i verden. Å undervise har noe å gjøre med livet til en annen person. Hvordan kan jeg bidra til friheten til et annet menneske?

2018-01-09T10:22:49+00:00