Ariadnefondet2019-05-02T14:00:38+02:00

Om Ariadnefondet

Kontaktperson:

Styreleder: Gry Alsos, e-post: gry.alsos@steinerskolen.no,

Prosjekter støttet av Ariadnefondet 2016

1. Trond Skaftnesmo

Oversettelse av Kranichs bok «Pflanzen als Bilder der Seelenwelt»

Kr. 24 000,-

2. Ketil Reigstad
Støtte til illustrasjoner og lay-out av boken Reinecke Rev som er oversatt av Jørgen Lunde
Kr. 24 000,-

Prosjekter støttet av Ariadnefondet 2015:

1. Fenna Lammers

Oppgavehefter i matematikk for 2, 3 og 4. klasse

Kr. 25 000

2. Pierre Sachot
Bygging og tilrettelegging av sunhive i ungdomsskolen
Kr. 7 500,-
3. Anne Widner
Eurytmiprosjektet «Abel stå opp»
Kr. 7 500,-

4. Hanne Weisser

Bokprosjekt om middelalderballader

Kr. 22 000,-

5. BOREAS

Eurytmiprosjektet «Der wald der liebe in uns»

Kr. 6 000,-

6. Turid N. Schjønsby

Publisering av bok med arbeidstittel «Bevegelse og uttrykk i tidlig modernistisk dans»

Kr. 12 000,-

7. Steinerhøyskolen

Prosjekt deling av aktuelt lærestoff på «Byggesteiner»

Kr. 144 000,-

Ekstraordinær tildeling høsten 2013

Ariadnefondet fikk i gave fra Tidsskriftet Steinerskolen kr. 100.000,- til en ekstraordinær tildeling av midler høsten 2013.

Følgende prosjekter fikk støtte:

  • Lars Wegge: Bokprosjekt om tresløyd i steinerskolen, kr. 48.000.
  • Gottfried Straube Fjeldså: Bokprosjekt med tittel «A Silicon Valley School That Doesen’t Compute» kr. 60.000.
Prosjekter støttet av Ariadnefondet 2012:

1. Ninon Onarheim

Oppstart av steinerpedagogisk nettforum

Kr. 61.000,-

2. Jørgen Lunde

Ferdigstillelse av diverse kompendier/hefter

Kr. 10.600,-

Prosjekter støttet av Ariadnefondet 2011:

1. Bente Katja Bø og Marianne Tellmann
Lesebok for 3.kl.
Kr. 60.000,-
2. Jakob Kvalvaag
En pedagogisk kommentarbok til Parzival-litteraturen
Kr. 60.000,-
3. Fenna Lammers
Fire oppgavehefter i matematikk i barneskolen
Kr. 25.000,-
4. Halfdan Halvorsen
Lærerveiledning/idèbok
Kr. 20.000,-
Totalt bevilget stipender 2011: Kr. 165.000,-
Prosjekter støttet av Ariadnefondet 2010:
 
1. Humanistlinjen ved Oslo by Steinerskole v/Helge Horn:
Midler til å utforme et kompendium i språklære i tråd med Steinerskolens pedagogiske og didaktiske tankegang
Kr. 35.000,-
2. Harald Haakstad:
Midler til oversettelse av Rudolf Steiners Metodisk didaktisk kurs.
Kr. 25.000,-
3. Fenna Lammers:
Midler til å lage lærerveiledning i matematikk for 6. og 7.klasse (90 sider)
Kr. 25.000,-
4. Henrik Thaulow:
Midler til å lage bok av masteroppgaven «Formtegning som førbegrepslig tenkning tigjengelig for lærere»
Kr. 35.000,-
5. Gry Veronica Alsos:
Midler til lærerbok i grammatikk
Kr. 35.000,-
6. Jakob Kvalvaag:
Midler til utarbeidelse av en «håndbok i Parzival», veiledning for lærere, 2. vg. (forprosjekt)
Kr. 15.000,-
Totalt bevilget stipender 2010: Kr. 170.000,-
Go to Top