Vedlagt informasjon fra kunnskapsdepartementet vedr gjenåpning av universtiteter og høyskoler ifm Covid-19: Åpning av universiteter og høyskoler

Steinerhøyskolen ser frem til å møte nye og gamle studenter til studiestart tirsdag 18. august!

Dersom situasjonen rundt Covid-19 endrer seg i negativ retning vil høyskolen rette seg etter de råd og retningslinjer som gis fra det offentlige.