Studieadministrasjonen

Trude Bø

Underviser:

Erfaring:

2016 –                         Studieadministrativ leder Steinerhøyskolen

2005 – 2015               Administrativ leder i Continental Artist Management AS

2002 – 2005               Engasjement for ulikes stiftelser og foreninger, vikariater

1999 – 2002               Kontoransvarlig ved Steinerskolen på Nordstrand

1986 – 1999               Ulike stillinger innen produksjon i reklamebransjen

1980 – 1986               Reprotekniker hvorav de to første år som lærling

Utdannelse:

1992 – 1995               Markedsøkonom

1977 – 1982               Reprotekniker