Førstelektor

Morten Stene

Underviser:
Pedagogikk

Utdannelse og bakgrunn:

M.Ed – Pedagogikk Steinerhøyskolen i Oslo, 2014

MA – Musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, 2008

BMus – Utøvende musikk, Universitetet i Agder, 2006

Fagområder innen undervisning og forskning:

Musikk, Musikkvitenskap, musikkpedagogikk, pedagogikk, kvalitativ forskning – teori og metode

Stillinger:

Høyskolelektor Steinerhøyskolen i Oslo, Masterprogrammet, 2016 –

Musikklærer, Steinerskolen på Nesodden, 2010 – 2016

Kordirigent, Cor Carmina Oslo, 2008-2014

Musiker, Berliner Ensemble, 2004-2005

Forskning og utviklingsarbeid:

«SKOLETID» et forskningsprosjekt om tid og tidsbruk i skolen, Steinerhøyskolen i Oslo, pågående.

Revidering og nyskriving av fagplan for «musikkfaget» i Steinerskolen (1-10. klasse), leder av faggruppen, Steinerhøyskolen i Oslo, pågående

Publikasjoner:

I klangen av skolefellesskapet: om musikk og månedsfesten i Steinerskolen. I Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk, 5, 257-269.

The Musical Risk of Education: A qualitative study of music teaching in a Waldorf School. I RoSE – Research on Steiner Education, 9(1), 43-58.

«Hjertet som altersted – om Kristensamfunnets epistler». I Tidsskriftet Kristensamfunnet 23(3), 2017, ss. 13-23.

Hva står på spill i samspill? En kvalitativ studie av musikkundervisningen i Steinerskolen. (Mastergradsavhandling, Steinerhøyskolen i Oslo). 2014, hentet fra: https://www.steinerhoyskolen.no/studietilbud/master/#more%20information

«Å nærme seg stillheten med kjærlighet» – Arvo Pärt og musikken. I Cogito 23(2), 2011, ss. 60-67

Det musiske. I Cogito 20(1), 2010, ss. 42-50.

«I kjærligheten til det skjønne» – musikk som dannelses- og erkjennelsesvei hos Platon. (Mastergradsavhandling, Universitetet i Oslo). 2008, hentet fra: https://www.duo.uio.no/handle/10852/27174