Førsteamanuensis

Lise Lotte Ågedal

Underviser:
Musikk, spesialpedagogikk

Utdanning

2012-2016: Doktorgrad i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole; Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang.

2011-2012: Praktisk pedagogisk utdanning i musikkdidaktikk ved høgskolen i Telemark

2006-2008: Mastergrad i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole

2005-2006: Årsstudium i musikk og helse ved Norges musikkhøgskole

2002-2005: Bachelor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo

2002: Exphil/Exfac ved universitetet i Oslo.

Yrkeserfaring

2020: Førsteamanuensis i musikk ved Steinerhøyskolen

2019 – i dag: Redaktør for fagbladet Ride ranke (organisasjonen Musikk fra livets begynnelse)

2017 – i dag: Førsteamanuensis i pedagogikk ved Oslo MET (estetiske studier)

2017 – 2020: Timelærer i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole

2016-2017: Førsteamanuensis i musikk ved universitetet i Agder; – barnehagelærerlinjen.

2011-2017: Musikkterapeut ved Frydenhaug skole og ressurssenter

2014-2015: Sanglærer (vikariat) ved Sande kulturskole

2012-2014: Omreisende musiker for den kulturelle spaserstokken (musikk med eldre på sykehjem)

2008-2011: Musikkterapeut ved Vollen ungdomsskole, spesialavdelingen

2006-2008: Musikk og helse-arbeider og leder på en musikk-klubb for voksne med spesielle behov, Årvoll gård

2004-2008: Dirigent for studentkoret «Kling kokos». Blandet kor med psykologistudenter på Blindern.

2005 – i dag: Fast sanger for Holmestrand storband.

Musikalsk erfaring med mange ulike brukergrupper

En av mine styrker som musiker, musikkpedagog og musikklærer er mitt brede erfaringsgrunnlag. Jeg har vært så heldig at jeg har fått bruke musikk som både mål og middel med ulike mennesker i forskjellige livssituasjoner. Jeg har god erfaring når det gjelder å tilpasse musikkaktiviteter til ulike ønsker, behov og forutsetninger. Jeg har erfaring med:

 • Musikk i eldreomsorgen
 • Musikk med barnehagebarn (gruppetimer)
 • Musikk med barnehagebarn med språklige utfordringer (ene- og gruppetimer)
 • Musikk i fengsel og frihet
 • Musikk med slagrammede
 • Musikk med hørselshemmede
 • Musikk med parkinsonspasienter
 • Musikk med voksne mennesker som har psykiske funksjonsnedsettelser
 • Musikk med barn med psykiske funksjonsnedsettelser
 • Musikk med ungdom med lærevansker
 • Musikk med ungdom med psykiske funksjonsnedsettelser
 • Sangelever i kulturskolen
 • Komponering av sanger; utgitt sangkort for Nelly og Hamza ved Sandvika barnebokforlag, og gjennomført mange forestillinger for barn
 • Improvisasjons-konserter med og for små barn