Førsteamanuensis

Bente Edlund

Underviser:
Spesialpedagogikk

Fagområder innen undervisning og forskning, utdannelse/bakgrunn:

Underviser i spesialpedagogiske og pedagogiske emner, samt antroposofi.

PHD i spesialpedagogikk.

Publikasjoner:

Kulturøyer. Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov. 1924 – 1990. Oslo: Antropos (2010).

Forpliktende idealisme under skiftende betingelser. Antroposofiske tiltak for

utviklingshemmede 1924 – 1990. Avhandling ph.d. UiO, Utdanningsvitenskapelig fakultet (2008).

Redigert artikkelsamling

Steinerpedagogikk i førskolealder. Oslo: Rudolf Steinerhøyskolen (2015).

Artikler

«Dilemmata. Umgang mit wiedersprüchlichen Situationen in der heilpädagogischen Arbeit». Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie (2014/3).

«Bewusstsein und Wille in dem Heilpädagogischen Kurs Rudolf Steiners». Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie (2013/2).

«Utviklingen av den antroposofiske helsepedagogikken og medisinen i Norden». (2008). I: Granly, O. og Borgmann Hansen, O. (red.) Antroposofien i Norden. Fem land i samarbeid. Oslo: Antropos.

«Jean Marc Gaspard Itard og Den Ville fra Aveyron. Et spesialpedagogisk pilotprosjekt fra 1801 til 1806» I: Simonsen, E, Johnsen, B. (red.) (2007). Spesialpedagogiske klassikere – og klassiske problemstillinger. Oslo: Unipub.

«Die anthroposophischen Institutionsformen im historischen Rückblick». I: Kaschubowski, G. (red.) (2006). Struktur und Kultur – Dilemma oder Quelle fruchtbarer Auseinandersetzung? Luzern: SZH/CSPS Edition.

«Anthroposophical Curative Education in the Third Reich. The Advantages of anOutsider». Scandinavian Journal of Disability Research (SJDR) 2005 Vol. 7 No. 3- 4.

Tysk utgave:

«Anthroposophische Heilpädagogik im Dritten Reich: Die Vorteile des Aussenseiters». I: Kaschubowski, G. (red.) (2006): Struktur und Kultur – Dilemma oder Quelle fruchtbarer Auseinandersetzung? Luzern: SZH/CSPS Edition.

Rapport

Antroposofisk helsepedagogikk og sosialterapi i Norden. Faglig samarbeid gjennom 40 år. Nordisk forbund for helsepedagogikk og sosialterapi (2011).

Diverse aktiviteter:

Prosjektkoordinator

Building Bridges – Development of practice based higher education in Social Pedagogy in Armenia and Georgia, for Social and Cultural Inclusion of Persons with Intellectual Disabilities” (SIU Eurasiaprogrammet 2017).

Education and Training for Social and Cultural Inclusion of Persons with Disabilities – enhancing Quality and Competences in Social Work (SIU Russlandsprogrammet 2015).

Utvikling og implementering og ledelse av nytt Bachelorprogram i sosialpedagogikk ved Steinerhøyskolen fra 2012 –

Member of the Board of the Cooperative Network of Training Centers for Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (2011 – )

Foredrag og kurs

Bin ich jung oder bin ich behindert? Internasjonal fagkonferanse for Heilpädagogik und Sozialtherapie Dornach, Sveits, 2016.

Dilemmata. Umgang mit wiedersprüchlichen Situationen in der  heilpädagogischen Arbeit. Internasjonal utdanningskonferanse Kassel, Tyskland 2014.

Antipathie, Sympathie, Empathie, Internasjonal fagkonferanse for Heilpädagogik und Sozialtherapie Dornach, Sveits 2014.

Utdanning, person og profesjon. Nordisk fagkonferanse for helsepedagogikk og sosialterapi, Järna, Sverige 2014.

Gjesteforelseninger i Ekaterineburg, Russland i 2015 og 2014, Stuttgart, Tyskland 2014

Bewusstsein und Wille in dem Heilpädagogischen Kurs Rudolf Steiners. Internasjonal fagkonferanse for Heilpädagogik und Sozialtherapie, Dornach, Sveits, 2012.