Førsteamanuensis

Anne Mette Stabel

Underviser:
Pedagogikk, Samfunnsfag og Norsk

Undervisningsfag:

Steinerskolens idégrunnlag og historie, steinerskolens læreplaner, didaktikk, fortellerkunst, formidlingskunst og undervisningskunst, akademisk skriving, praksisforberedelse og etterarbeid.

Utdannelse:

2014:  Ph.D ved UiO, Det utdanningsvitenskapelige fakultet: Visjoner og vilkår – Om steinerskolens utvikling i Norge 1926 – 2004.

2008 – 2013:  Forskerutdanning UiO og Universitetet i Karlstad Sverige.

2002:  Muntlig fortelling, Høgskolen i Oslo

2000:  Fordypningskurs i maling, Steinerhøyskolen

1994:  Cand Philol. UiO med fagene sosialpedagogikk, sosiologi, lokalhistorie og kulturhistorie (hovedfag i folkeminnevitenskap).

Publikasjoner:

2019:  Stabel, A-M og Jørgensen, C.S. (2019) Om månedsfester og årstidsfester i steinerskolen. I: DIN Tidsskrift for religion og kultur2/2019, side 49 – 86. 

2017: Står antroposofien i veien for steinerpedagogikken? Artikkel i Tidsskriftet Antroposofi i Norge, juni 2017.

2016: Gjesteblogg: Dagens utdanningspolitikk må utfordres. Lærerbloggen.

2016:  Hva skal vi med skole? Steinerskolens historie i Norge 1926 – 2016. Pax Forlag.

2015:  Dialog for innsikt og tillitt. Artikkel i Tidsskriftet Steinerskolen nr.2, 2015, skrevet sammen med Carl Fredrik Dons og Camilla Stabel Jørgensen.

2014:  Visjoner og vilkår – Om steinerskolens utvikling i Norge fra 1926 – 2004. Phd avhandling. UiO.

2014:  Pappa og president. I: Fredrik Stabel 100 år (Steinar Wiik og Robert Meyer (red.).  No Comprendo Press.

2011:  Et historisk blikk på steinerskolens læreplaner. Artikkel i Tidsskriftet Steinerskolen, nr. 2. 2011.

2011:  Danningsperspektivet i steinerskolen. Artikkel i Tidsskriftet Steinerskolen, nr. 2. 2011.

2010:  Hvordan er Steinerskolen beskrevet i norsk pedagogisk litteratur? I: (Bøhn, Schiøtz og Waage (red.) Liv laga. Erfaringer fra Steinerskolen, Arneberg Forlag.

2010:  Uredelig om Steinerskolen. Kronikk i Dagbladet.

2008:  Si mer, tal som regn! Om fortellerkunst. I: Tidsskriftet Steinerskolen, nr.2. 2008.

2006:  Å forstå gåten mennesket. Kronikk i Moss Avis.

2004:  Fredrik Stabel 1914 – 2001. Katalog minneutstilling, Fredrik Stabel & Avistegnernes Hus, Drøbak.

1995:  Middelalderlitteratur i 11. klasse. I: Tidsskriftet Steinerskolen, nr. 4. 1995.

1994:  Man må ta sitt liv i besittelse! Om å fortelle om det å leve med tuberkulose. Hovedfagsoppgave i folkloristikk, UiO.

Diverse aktiviteter:

Holder gjerne foredrag og seminar om steinerskolens historie, læreplaner, fortellerkunst og undervisningskunst, for lærerkollegier, foreldregrupper eller i andre sammenhenger.

Eksempler:

2018:  Foredrag og seminar Steinerskolen i Trondheim om steinerskolens idégrunnlag og dets betydning for egenarten i steinerskolene.

2017:  Innlegg på VIRKE konferanse om private høyskolers plass i det norske utdanningssystemet.

2017:  Foredrag Steinerskolen på Ringerike; Om steinerpedagogikkens idégrunnlag og pedagogisk praksis.

2017:  Foredrag om Steinerskolens historie og tre mulige framtidsscenarioer, Steinerskolen i Tromsø

2017:  Om årstidsfeiringer i steinerskolene. Steinerskolen på Rotvoll.

2017:  Konferansebidrag NCRE (Nordic Conferense Religious Education). Juni – 2017: Rituals and seasonal celebrations in Norwegian Steiner / Waldorf schools – proposal for a research project.

2016:  Foredrag om steinerskolens utvikling i Norge, historien og mulige veier for fremtiden.  Steinerskolen på Lørenskog mfl.

2015: Foredrag om steinerskolens utvikling i Norge, historien og mulige veier for fremtiden.  Waldorflärarhögskolan Stockholm Sverige, Årsmøtet Steinerskolenes Foreldreforbund.

2014Foredrag om steinerskolens utvikling i Norge. Steinerskolen i Moss, Steinerskolen på Nesodden, Steinerskolen i Trondheim.

2014: Hva skal steinerskolen med antroposofien? Foredrag ved etterutdanningskurs for pedagogiske ledere i Norge, Steinerhøyskolen og Steinerskolen i Vestfold.

2013: Ventetid. Fortellerforestilling Det gamle bakeri, Drøbak.

2012: Steinerskolens utvikling i Norge 1926 – 2004, Foredrag: Stockholm, NORENSE.

2011: Metodiske utfordringer i undersøkelsen av steinerskolens læreplaner i Norge 1926 – 2004. Paper: Nordisk konferanse for læreplanteoretikere, Oslo.

2011: Hva er det alternative ved steinerskolens læreplaner? Paper: FOU i praksis, Trondheim.

2010: Steiners kunnskapsteori og steinerskolens kunnskapssyn. Foredrag: Rudolf Steinerhøyskolen.

2009: Fortellerkunst, formidlingskunst og undervisningskunst. Foredrag ved fagdagene for videregående trinn i regi av Steinerskoleforbundet

2009: Hvor frie er de frie skolene? Paper. Nordisk læreplankonferanse, Växjö, Sverige.

2008: Storytelling in Waldorf Schools. Fortellerkurs Verdenslærerstevnet for steinerskolelærere ved Goetheanum i Dornach.

2008: Steinerskolen; Levende pedagogisk motkultur eller stillestående bakevje? Offentlig foredrag i Moss Kunstgalleri.

2007: Til kilden! Fortellerkurs Umeå, Sverige.

2007: Om språkets kraft og makt. Foredrag Nordiska studiedagar för Läkepedagogik och Socialterapi, Järna, Sverige.

2007: Jeg skal ta dere med til Jerusalem; Dalias fortelling. Fortellerforestilling, Järna, Sverige. Aurland Jordbruksskole, Moss.

2006: Hjertets språk. Sommerkurs i fortellerkunst. ALBA, nordisk symposium for läkande bärättande, Järna, Sverige.

2004 - 2008: Fortellinger i gudstjenesten i kampen kirke, Oslo; De syv folene, Babettes gjestebud, Den grønne ridder mfl. Kampen kirke.